Tato část poskytuje detaily o tom, jak aktivovat autentizaci na základě klíče, přidat klíče SSH a získat přístup k zařízením Edge bezpečnějším způsobem.

Autentizace na základě klíče Secure Shell (SSH) je zabezpečenou a robustní autentizační metodou pro přístup k  Zařízení VMware SD-WAN Edge. Zajišťuje silné šifrované ověřování a proces komunikace mezi uživateli a zařízeními Edge. Použití klíčů SSH obejde potřebu ručně zadávat přihlašovací údaje a automatizuje zabezpečený přístup k zařízením Edge.
Poznámka: Aby byla tato funkce k dispozici, musí zařízení Edge i Orchestrator používat verzi 5.0.0 nebo novější.
Poznámka: Uživatelé s rolemi účtu podniku operátora nebo podnikového specialisty nemají přístup k zařízením Edge používajícím autentizaci založenou na klíčích.
Pro přístup k zařízením Edge pomocí autentizace založené na klíči proveďte následující úkony:
  1. Nakonfigurujte oprávnění pro uživatele pro přístup k zařízením Edge bezpečným způsobem. Uživateli musíte zvolit Základní (Basic) úroveň přístupu. Úroveň přístupu můžete nakonfigurovat při vytváření nového uživatele a její úpravu provést později. Ujistěte se, že máte roli primárního uživatele, abyste mohli upravit úroveň přístupu uživatele. Viz následující témata:
  2. Vygenerujte nový pár klíčů SSH nebo importujte existující klíč SSH. Viz téma Přidat klíč SSH.
  3. Aktivujte autentizaci založenou na klíči pro přístup k zařízením Edge. Viz téma Aktivace zabezpečeného přístupu k Edge pro podnikové uživatele.