Po vytvoření fondu bran můžete do tohoto fondu přidat brány a přiřadit jej firemnímu zákazníkovi.

Při každém vytvoření nového fondu bran nebo naklonování fondu jste přesměrování na stránku Přehled fondu bran (Gateway Pool Overview) ke konfiguraci vlastností fondu.

Poznámka: Konfigurovat lze pouze fond bran vytvořený uživatelem partnera nebo fondem spravovaných bran partnera, který byl vytvořen vaším operátorem.

Konfigurace existujícího fondu bran:

Procedura

 1. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Správa brány (Gateway Management) a přejděte do nabídky Fondy bran (Gateway Pools) v levém navigačním podokně.
  Otevře se stránka Fondy bran (Gateway Pools).
 2. Klikněte na pojmenovaný odkaz na fond bran, který chcete nakonfigurovat.
 3. Pro fond bran nakonfigurujte následující údaje:
  1. V části Vlastnosti (Properties) se zobrazí stávající název, popis, podrobnosti o předání (Hand Off Details) brány partnera a typ přidružení. Tyto podrobnosti můžete podle potřeby upravit.
  2. V části Brány ve fondu (Gateways in Pool) můžete kliknutím na tlačítko Spravovat (Manage) přidat brány do fondu.
   Otevře se dialogové okno Přiřadit brány do fondu bran (Assign Gateways to Gateway pool).
  3. V dialogovém okně Přiřadit brány (Assign Gateways) přesuňte pomocí šipek požadované brány z podokna Dostupné (Available) do Přiřazené (Assigned) a klikněte na Aktualizovat (Update).
 4. Brány přiřazené k vybranému fondu bran se zobrazí následujícím způsobem.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) budou uvedeny nakonfigurované fondy bran.

Jak pokračovat dále

Fond bran můžete přiřadit firemnímu zákazníkovi. Zařízení Edge dostupná v rámci podnikové sítě jsou spojena s branami dostupnými ve fondu.

Pokud budete chtít přiřadit fond bran, přečtěte si informace na následujících odkazech: