Systém Orchestrator obsahuje různé funkční role. Z těchto skupin můžete kombinovat funkční role, a vytvořit tak složenou roli.

Ke složeným rolím můžete přistupovat následovně:

 • Jakmile se do portálu Orchestrator přihlásíte jako uživatel operátora, na stránce Zákazníci (Customers) se zobrazí seznam stávajících zákazníků. Klikněte na odkaz na zákazníka a přejděte na podnikový portál.
 • Na podnikovém portálu klikněte na možnost Podnikové aplikace (Enterprise Applications) > Globální nastavení (Global Settings).

 • Otevře se okno Role (Roles) se seznam existujících rolí vybraného podniku.

  Poznámka: Můžete přidávat, upravovat nebo prohlížet složené role pouze pro podnikového uživatele.
 • V okně Role (Roles) můžete provést následující aktivity:
  • Přidat roli (Add Role) – vytvoří novou vlastní roli. Viz téma Vytvoření nových složených rolí.
  • Upravit roli (Edit Role) – umožňuje (výhradně) upravit vlastní role. Výchozí role nelze upravovat. Stejně tak nemůžete upravovat nebo prohlížet nastavení primárního uživatele.
  • Klonovat roli (Clone Role) – vytvoří novou vlastní roli naklonováním existujících nastavení vybrané role. Nastavení primárního uživatele nelze klonovat.
  • Odstranit roli (Delete Role) – odstraní vybrané role. Můžete odstranit pouze vlastní složené role. Pokud je role spojena s jakýmkoli uživatelem, před odstraněním role se ujistěte, že jste odebrali všechny uživatele spojené s vybranou rolí.
  • Stáhnout soubor CSV (Download CSV) – stáhne detaily uživatelských rolí do souboru ve formátu CSV.
 • Zároveň můžete kliknout na ikonu Otevřít „>>“ před odkazem Role a otevřít tak další detaily o složené roli.