Chcete-li aktivovat automatické opravy pro existujícího zákazníka, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady:

 • Je aktivována služba VMware Edge Network Intelligence (Analytics) v nástroji VMware SD-WAN Orchestrator. Další informace o aktivaci služby ENI v nástroji SD-WAN Orchestrator získáte od svého primárního uživatele typu operátor.
 • Systém SD-WAN Orchestrator musí být verze 5.0.1.0 a Zařízení SD-WAN Edge musí běžet minimálně na verzi 4.3.1. Bitovou kopii programu nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v nabídce Konfigurace (Configure) > Edge (Edges). Tabulka na stránce Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru Edge pro každého zákazníka.

Chcete-li aktivovat automatické opravy pro všechna zařízení stávajícího zákazníka typu partner, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator jako partner.
 2. Na portálu partnera vyberte zákazníka a v horním záhlaví klikněte na možnost SD-WAN > Globální nastavení (Global Settings).
 3. V levé nabídce klikněte na možnost Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).

  Objeví se stránka Konfigurace služby (Service Configuration).

 4. V části Služba Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Service) kliknutím na tlačítko Zapnout (Turn On) aktivujte službu ENI.
  Poznámka: Tuto službu můžete aktivovat pouze v případě, že je zapnuta služba SD-WAN.
 5. Klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure). Zobrazí se vyskakovací okno Konfigurace Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Configuration).
  Funkci Automatické opravy (Self Healing) můžete aktivovat pro stávajícího zákazníka zaškrtnutím pole Automatické opravy Self Healing v tomto vyskakovacím okně konfigurace ENI.
 6. Zaškrtnutím pole Automatické opravy (Self Healing) umožníte funkci ENI poskytovat doporučení k nápravě pro zlepšení výkonu aplikace. Ve výchozím nastavení není funkce automatických oprav pro zákazníka aktivována. Další informace najdete v článku Přehled funkce automatických opravuživatelské příručce VMware Edge Network Intelligence publikované na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.
 7. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).
Jakmile je funkce Automatické opravy pro stávajícího zákazníka aktivována, VMware Edge Network Intelligence (ENI) monitoruje a sleduje síť VMware SD-WAN z hlediska systémových problémů a problémů s výkonem aplikací napříč zařízeními Edge zřízenými pod tímto zákazníkem. ENI poté shromažďuje data týkající se automatických oprav a spouští doporučení k nápravě uživatelům na straně SD-WAN přímo prostřednictvím e-mailu s výstrahou o incidentu.
Poznámka: V současné době ENI podporuje pouze ruční nápravy. Podpora automatických náprav je plánována v budoucích verzích.