Z pozice partnera můžete zobrazit seznam existujících uživatelů a jejich odpovídající údaje. Uživatele můžete přidat, upravit nebo odstranit. Nemůžete však odstranit výchozího uživatele.

Přístup na kartu Uživatelé (Users):
 1. Na portálu partnera klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration).
 2. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Uživatelé (Users). Zobrazí se následující obrazovka:
 3. Na stránce Uživatelé (Users) můžete provést následující úkony:
  Možnost Popis
  Nový uživatel Vytvoří nového uživatele. Další informace naleznete v tématu Přidání nového uživatele.
  Modifikovat (Modify) Umožňuje upravit vlastnosti vybraného uživatele typu partner. Můžete změnit Stav aktivace (Activation State) vybraného uživatele typu partner. Údaje o uživateli můžete také upravit kliknutím na odkaz uživatelského jména.
  Odstranit (Delete) Odstraní vybraného uživatele. Výchozí uživatele nelze odstranit.
  Stáhnout (Download) Kliknutím na tuto možnost stáhnete podrobnosti o všech uživatelích do souboru ve formátu CSV.
 4. Na kartě Uživatelé (Users) jsou k dispozici následující možnosti:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím obnovíte stránku a zobrazíte nejaktuálnější data.