Funkce Správa uživatele vám umožňuje spravovat uživatele, jejich role, oprávnění ke službě a autentizaci.

Jako partner máte k této funkci přístup z portálu partnera v nabídce Správa (Administration) > Správa uživatele (User Management). Zobrazí se následující obrazovka:
Okno Správa uživatele (User Management) zobrazí čtyři karty: Uživatelé (Users), Role (Roles), Oprávnění ke službě (Service Permissions) a Autentizace (Authentication).
Další informace o každé z těchto karet naleznete zde: