Uživatel partnera může spravovat licence pro zařízení Edge a přiřazovat je zákazníkům.

Procedura

 1. V portálu partnera klikněte na možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Klikněte na odkaz na jméno zákazníka a přejděte na podnikový portál.
 3. V podnikovém portálu klikněte na tlačítko Administrace (Administration) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 4. Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge License).
 5. V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) zvolte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, edice a oblasti.

  Poznámka: Vedle existujících licencí nabízí VMware zkušební verzi licence s vydáním jako POC. Pokud vyberete licenci POC, nemůžete vybrat ostatní licence.
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Pokud jste vybrali licenci POC, můžete kliknutím na možnost Aktualizovat licenci nástroje Edge (Upgrade Edge License) upgradovat licenci na další úroveň. Ze seznamu vyberte Standardní (Standard), Podnikovou (Enterprise) nebo Prémiovou edici (Premium Edition).

Poznámka: Snížení úrovně typu licence na nižší edici není možné.

Kliknutím na tlačítko Zpráva (Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu CSV.

Jak pokračovat dále

Když vytvoříte Edge, můžete vybrat a přiřadit licenci Edge ze seznamu.

K existujícímu zařízení Edge můžete podle potřeby přiřadit licenci:

 • V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 • Pokud budete chtít přiřadit licenci ke každému zařízení Edge, klikněte na odkaz na Edge a na stránce Přehled Edge (Edge Overview) vyberte vhodnou licenci. Stejně tak můžete vybrat zařízení Edge a licenci přiřadit kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
 • Pokud budete chtít přiřadit licence k více zařízením Edge, vyberte tato zařízení, klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte vhodnou licenci.