SD-WAN Orchestrator poskytuje různé typy licencí pro zařízení Edge. Uživatelé partnera mohou spravovat a přiřazovat licence svým podnikovým zákazníkům.

Pouze operátoři mají možnost aktivovat licence pro zařízení Edge a přidělovat licence uživatelům partnera. Pokud vám nikdo licence pro zařízení Edge neaktivoval, obraťte se na svého operátora.

Licence zařízení Edge jsou k dispozici s následujícími komponenty:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 M, 30 M, 50 M, 100 M, 200 M, 350 M, 500 M, 750 M, 1 G, 2 G, 5 G, 10 G
Vydání Standard, Enterprise, Premium
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří
Doba platnosti 12 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců

Operátor může přiřadit rozdílné typy licencí pro zařízení Edge z 324 existujících typů licencí, které jsou k dispozici v různých kombinacích.

Vedle výše uvedeného seznamu nabízí VMware zkušební verzi licence s následujícími atributy:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 Gb/s
Edice POC
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Asie, Jižní Tichomoří a Latinská Amerika
Doba platnosti 60 měsíců
Poznámka: Licenci POC můžete zákazníkovi přiřadit jako zkušební. V případě potřeby můžete licenci aktualizovat na libovolnou požadovanou edicí.

Informace o správě licencí zařízení Edge pro zákazníky najdete v části Správa licencí nástroje Edge pro zákazníky.

Informace o přiřazování licencí zařízení Edge zákazníkům najdete v části Vytvoření nového zákazníka partnera.

Informace o zobrazení a vygenerování zprávy o dostupných typech licencí najdete v části Generování hlášení o licencování Edge.

Informace o správě licencí zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator naleznete v části Spravování licencí zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.