Před aktivací zařízení Edge můžete změnit přiřazení Edge jinému zákazníkovi.

Pokud se rozhodnete znovu přiřadit zařízení Edge, které je již aktivováno, musíte zařízení Edge deaktivovat a poté znovu přiřadit Edge jinému zákazníkovi. Pokyny k tomu, jak zařízení Edge deaktivovat, naleznete v tématu Vzdálené akce. Po deaktivaci zařízení Edge se stav zařízení Edge změní na offline. Nyní můžete změnit přiřazení zařízení Edge jinému zákazníkovi.

Přiřazení zařízení Edge jinému zákazníkovi:

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte na stránku Bezzásahové zajišťování (Zero Touch Provisioning) > Přiřazeno (Assigned).
  2. Vyberte zařízení Edge, které chcete znovu přiřadit, a poté klikněte na možnost Akce (Actions) > Znovu přiřadit… (Reassign…). Zobrazí se modální okno Přiřazení skladu Edge (Edge Inventory Assignment).
  3. Z rozevíracího seznamu Zákazník (Customer) vyberte zákazníka, kterému chcete znovu přiřadit zařízení Edge.
  4. Z rozevíracích seznamů Profil (Profile)Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte požadovaný profil a licenci, kterou chcete přiřadit zařízení Edge.
  5. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Přestože je Edge znovu přiřazeno novému zákazníkovi, odpovídající položka bude stále dostupná na stránce Konfigurovat (Configure) > Edge zákazníka, kterému bylo zařízení Edge původně přiřazeno. Vyberte logickou položku Edge a poté kliknutím na možnost Akce (Actions) > Odstranit Edge (Delete Edge) položku ručně odstraňte.