V této oblasti najdete seznam všech oprávnění funkčních rolí, která jsou dostupná v nástroji Orchestrator.

V následující tabulce jsou uvedena všechna oprávnění role, která jsou k dispozici na portálu partnera.

Sloupce v tabulce označují následující:
  • Povolit oprávnění – Mají role povolení přístupu?
  • Odmítnout oprávnění – Mají role zamítnutý přístup?
  • Přizpůsobitelné (Customizable) – je oprávnění role dostupné pro přizpůsobení v okně přizpůsobení role?
Funkce Název oprávnění role Popis (Description) Povolit oprávnění Odepřít oprávnění Přizpůsobitelné
Správa zákazníků Vytvořit zákazníka Uděluje možnost zobrazit a spravovat zákazníky z úrovně partnera nebo operátora Ano Ne Ne
Přečíst zákazníka
Aktualizovat zákazníka Ano Ano
Odstranit zákazníka Ne Ne
Správa zákazníka
Události partnera Vytvořit událost partnera Uděluje přístup k zobrazení událostí partnera Ano Ne Ne
Přečíst událost partnera Ano Ano
Aktualizovat událost partnera Ne Ne
Odstranit událost partnera
Spravovat událost partnera
Administrátoři partnera Vytvořit uživatele partnera Uděluje přístup pro zobrazení a konfiguraci administrátorů partnera Ano Ne Ne
Přečíst uživatele partnera Ano Ano
Aktualizovat uživatele partnera Ne Ne
Odstranit uživatele partnera
Spravovat uživatele partnera
Administrátoři partnera (Partner Admins) > Tokeny API (API Tokens) Vytvořit token partnera Uděluje schopnost prohlížet a spravovat tokeny autentizace operátora Ano Ne Ne
Přečíst token partnera
Aktualizovat token partnera
Odstranit token partnera
Spravovat token partnera
Přizpůsobení role Vytvořit balíček přizpůsobení role Uděluje přístup ke správě balíčků přizpůsobení role Ano Ne Ne
Přečíst balíček přizpůsobení role
Aktualizovat balíček přizpůsobení role
Odstranit balíček přizpůsobení role
Spravovat balíček přizpůsobení role
Přehled partnera Aktualizovat partnera Uděluje přístup k zobrazení partnerů Ano Ne Ne
Přehled partnera (Partner Overview) > Další nastavení (Other Settings) Přečíst uživatelskou smlouvu Uděluje přístup ke konfiguraci funkce uživatelské smlouvy zákazníka Ano Ne Ne
Aktualizovat uživatelskou smlouvu
Nastavení partnera Přečíst delegování partnera Uděluje možnost zobrazit a upravit delegování oprávnění partnera operátorovi Ano Ne Ne
Nastavení partnera (Partner Settings) > Obecné informace (General Information) > Nastavení ochrany osobních údajů (Privacy Settings) Přečíst delegování zákazníkem Uděluje možnost zobrazit a spravovat delegování oprávnění od zákazníka k partnerům nebo operátorovi Ano Ano Ano
Aktualizovat delegování zákazníkem Ne
Nastavení partnera (Partner Settings) > Autentizace (Authentication) Vytvořit autentizaci partnera Uděluje schopnost prohlížet a upravovat režim autentizace partnera a přidruženou konfiguraci Ano Ne Ne
Přečíst autentizaci partnera
Aktualizovat autentizaci partnera
Odstranit autentizaci partnera
Spravovat autentizaci partnera
Nastavení partnera (Partner Settings) > Autentizace (Authentication ) > Tokeny API (API Tokens) Vytvořit token partnera Uděluje schopnost prohlížet a spravovat tokeny autentizace operátora Ano Ne Ne
Přečíst token partnera
Aktualizovat token partnera
Odstranit token partnera
Spravovat token partnera
Licence nástroje Edge Vytvořit licenci Uděluje možnost zobrazit a spravovat licence nástroje Edge Ano Ne Ne
Přečíst licenci Ano Ano
Aktualizovat licenci
Odstranit licenci Ne Ne
Spravovat licenci
Diagnostické svazky brány pro brány fondů bran Vytvořit bránu Uděluje možnost zobrazit a spravovat brány z úrovně partnera nebo operátora Ano Ano Ano
Přečíst bránu
Aktualizovat bránu
Odstranit bránu
Spravovat bránu
Zobrazit kartu seznamu bran Uděluje možnost zobrazit kartu Seznam bran Ne Ano Ano
Diagnostické svazky brány (Gateway Diagnostic Bundles) > Stáhnout diagnostické svazky (Download Diagnostic Bundles) Stáhnout diagnostiku brány Uděluje schopnost stahovat diagnostiku brány Ne Ano Ano
Role přístupu podpory pro službu VeloCloud Vytvořit delegování partnera Uděluje možnost zobrazit a upravit delegování oprávnění partnera operátorovi Ano Ne Ne
Přečíst delegování partnera
Aktualizovat delegování partnera
Odstranit delegování partnera
Spravovat delegování partnera