Operátoři odesílají e-maily s oznámením o migraci brány administrátorům s oprávněními superuživatele. Naplánujte migraci na základě e-mailového upozornění od operátora. Nečinné brány lze migrovat pouze v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

Chcete-li se vyhnout jakémukoliv přerušení služby, ujistěte se, že migrujete na novou bránu v rámci lhůty pro migraci uvedené v e-mailu s oznámením.

Chcete-li provést migraci z nečinné brány na novou bránu, VMware doporučuje použít pouze nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator:

Požadavky

Před migrací zařízení Edge a NSD z nečinné brány do nové brány nezapomeňte naplánovat okno údržby, protože během migrace může dojít k narušení provozu.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu nového uživatelského rozhraní přejděte do nabídky Nastavení > Migrace brány (Settings > Gateway Migration). Zobrazí se seznam nečinných bran.
 2. Klikněte na možnost Spustit (Start) pro nečinnou bránu, ze které chcete provést migraci do nové brány.
 3. Proveďte požadovanou konfiguraci pro všechna zařízení NSD nakonfigurovaná prostřednictvím nečinné brány.
  1. Kliknutím na odkaz Zobrazit protokol IKE IPSec (View IKE IPSec) zobrazíte ukázku konfigurace pro NSD. Zkopírujte šablonu a upravte ji podle svých potřeb.
  2. Přidejte IP adresu nové brány do každého zařízení NSD nakonfigurovaného pro nečinnou bránu.
   Pokud jste například nakonfigurovali NSD pro AWS, musíte přidat IP adresu nové brány v konfiguraci NSD v instanci AWS.
  3. Po provedení změn v konfiguraci všech zařízení NSD zaškrtněte pole Zvolené lokality NSD byly nakonfigurovány (The listed NSD site(s) have been configured) a klikněte na Další (Next).
  Poznámka: Možnost Konfigurovat lokality NSD (Configure NSD Site(s)) není k dispozici pro zařízení NSD nakonfigurované automaticky ani pro brány s rolí datové roviny, které nejsou připojeny k žádným NSD.
 4. Vyberte jednotlivá zařízení NSD a kliknutím na možnost Přepnout bránu (Switch Gateway) přepnete provoz z nečinné brány na novou bránu.
  1. Ve vyskakovacím okně Přepnout bránu (Switch Gateway) zaškrtněte pole Lokalita NSD byla nakonfigurována (The NSD site has been configured) a potvrďte tak, že jste provedli požadované změny konfigurace NSD.
   Poznámka: Toto potvrzení se netýká automaticky nakonfigurovaných NSD.
  2. Klikněte na možnost Přepnout bránu (Switch Gateway).
   Ověření stavu tunelu může trvat několik minut. IP adresa nečinné brány se nahradí IP adresou nové brány, aby se provoz přepnul na novou bránu. Položka Stav migrace (Migration Status) se změní na „Tunely NSD jsou v provozu“ („NSD Tunnels are up and running“). Pokud selže akce přepnutí brány, pročtěte si téma Co dělat, když selže akce přepnutí brány.
  3. Klikněte na tlačítko Další (Next).
   Poznámka: Možnost Přepnout bránu (Switch Gateway) není k dispozici pro brány s rolí datové roviny, které nejsou připojeny k žádným NSD.
 5. Proveďte vyrovnání všech zařízení Edge připojených k nečinné bráně, aby se zařízení Edge přiřadila k nové bráně.
 6. Kliknutím na možnost Dokončit (Finish) dokončete migraci brány.

Výsledek

Je-li třeba, přejděte na stránku Migrace brány (Gateway Migration) a zkontrolujte kroky migrace. Brány, u nichž proběhla migrace, na této stránce zůstanou až do chvíle, kdy bude nečinné bráně přiřazen konečný termín migrace. Po uplynutí termínu migrace lze historii událostí migrace zobrazit na stránce Monitor (Monitorování) > Události (Events).