VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje primárním uživatelům a standardním administrátorům partnera aktivovat službu Analýzy (Analytics) pro stávajícího podnikového zákazníka.

Aktivace služby Analýzy (Analytics) pro stávajícího zákazníka viz Konfigurace přístupu ke službě.

Požadavky

Ujistěte se, že váš operátor nastavil pro aktivaci analýz požadované vlastnosti systému.

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je aktivována služba Analýzy (Analytics). Po kliknutí na jméno zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.