Před aktivací zařízení Edge můžete změnit přiřazení Edge jinému zákazníkovi.

Pokud se rozhodnete znovu přiřadit zařízení Edge, které je již aktivováno, musíte zařízení Edge deaktivovat a poté znovu přiřadit Edge jinému zákazníkovi. Pokyny k tomu, jak zařízení Edge deaktivovat, naleznete v tématu Vzdálené akce. Po deaktivaci zařízení Edge se stav zařízení Edge změní na offline. Nyní můžete změnit přiřazení zařízení Edge jinému zákazníkovi.

Přiřazení zařízení Edge jinému zákazníkovi:

Procedura

  1. Přihlaste se k SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Správa zařízení Edge (Edge Management) > Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation). Klikněte na kartu Přiřazený sklad (Assigned Inventory).
  2. Vyberte zařízení Edge, které chcete znovu přiřadit, a poté klikněte na možnost Znovu přiřadit (Reassign). Objeví se okno Opětovné přiřazení zařízení Edge (Edge Reassignment).
  3. Z rozevíracího seznamu Zákazník (Customer) vyberte zákazníka, kterému chcete znovu přiřadit zařízení Edge.
  4. Z rozevíracích seznamů Profil (Profile)Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte požadovaný profil a licenci, kterou chcete přiřadit zařízení Edge.
  5. Klikněte na Znovu přiřadit (Reassign).

Výsledek

Přestože je Edge znovu přiřazeno novému zákazníkovi, odpovídající položka bude stále dostupná na stránce Konfigurovat (Configure) > Edge zákazníka, kterému bylo zařízení Edge původně přiřazeno. Vyberte logickou položku zařízení Edge a poté kliknutím na možnost Odstranit (Delete) položku ručně odstraňte.