Podle potřeby můžete naklonovat konfigurace existujícího fondu bran a vytvořit nový fond bran s naklonovaným nastavením.

Na portálu partnera klikněte na možnost Fondy bran (Gateway Pools).

Procedura

  1. Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) vyberte fond bran, který chcete klonovat, a klikněte na možnost Akce (Actions) > Klonovat fond bran (Clone Gateway Pool).
  2. V okně Nový fond bran (New Gateway Pool) nakofigurujte následující údaje:
    Fond bran klonuje stávající konfiguraci z vybraného fondu bran. Podrobnosti můžete podle potřeby upravit. Další informace o možnostech naleznete v tématu Vytvoření nového fondu bran.
  3. Po dokončení úpravy podrobností klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Jak pokračovat dále

Nakonfigurujte fond bran přidáním bran do fondu. Viz téma Konfigurace fondů bran.