V systému SD-WAN Orchestrator můžete vytvořit vlastní oprávnění a aplikovat ho na stávající oprávnění.

Chcete-li přidat nové oprávnění, proveďte následující kroky:

Procedura

 1. Na portálu partnera klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration).
 2. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Oprávnění ke službě (Service Permissions).
 3. Klikněte na tlačítko Nové oprávnění (New Permission).
  Zobrazí se následující obrazovka:
 4. Chcete-li vytvořit nové oprávnění, zadejte následující údaje:
  Možnost Popis (Description)
  Název (Name) Zadejte vhodný název oprávnění.
  Popis (Description) Zadejte popis. Toto pole je volitelné.
  Rámec Jako rozsah vyberte možnost Partner nebo Zákazník (Customer). Partner může použít oprávnění pro partnery a zákazníky.
  Služba Vyberte službu z rozbalovací nabídky. Služby jsou vyplněny v závislosti na vybraném Rámci (Scope).
  Sada oprávnění Z rozbalovací nabídky vyberte sadu oprávnění. Oprávnění jsou vyplněna v závislosti na vybrané Službě (Service).
  Oprávnění Zobrazí seznam oprávnění na základě vybrané Sady oprávnění (Privilege Bundle). Můžete upravit pouze oprávnění, která umožňují vlastní nastavení.
 5. Kliknutím na možnost Stáhnout CSV (Download CSV) stáhnete seznam všech oprávnění do souboru ve formátu CSV.
 6. Kliknutím na možnost Uložit (Save) uložíte nová oprávnění. Kliknutím na možnost Uložit a použít (Save and Apply) oprávnění uložíte a publikujete.
  Poznámka: Tlačítka Uložit (Save) a Uložit a použít (Save and Apply) se aktivují pouze v případě, že oprávnění změníte.
  Nové oprávnění se zobrazí na stránce Oprávnění ke službě (Service Permissions).