Uživatelé mohou mít různé role a každá role může mít konkrétní sadu oprávnění pro každou službu v systému Orchestrator. Jako partner můžete uživateli přiřadit předem definovanou roli. Funkce Oprávnění ke službě (Service Permissions) vám umožňuje přizpůsobovat sady oprávnění pro různé služby.

Poznámka:
 • Od verze 5.1.0 se položka Přizpůsobení role (Role Customization) přejmenována na Oprávnění služby (Service Permissions).
 • Pouze primární uživatel operátora může aktivovat přizpůsobení rolí pro primárního uživatele partnera. Pokud pro vás funkce Přizpůsobení role (Role Customization) není dostupná, kontaktujte svého operátora.

Můžete upravovat pouze sady oprávnění, nikoli role. Když sadu oprávnění upravíte, změny budou mít vliv na role, které jsou k němu přidružené. Další informace naleznete v tématu Role.

Oprávnění ke službě se na oprávnění vztahují následovně:
 • Přizpůsobení provedená na podnikové úrovni přepíší přizpůsobení na úrovni partnera nebo operátora.
 • Přizpůsobení provedená na úrovni partnera přepíší přizpůsobení na úrovni operátora.
 • Pouze v případě, že na úrovni partnera nebo podniku nejsou prováděna žádná přizpůsobení, použijí se přizpůsobení provedená operátorem u všech uživatelů v rámci systému Orchestrator globálně.
Přístup na kartu Oprávnění ke službě (Service Permissions):
 1. Na portálu partnera klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration).
 2. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Oprávnění ke službě (Service Permissions). Zobrazí se následující obrazovka:
 3. Na stránce Oprávnění ke službě (Service Permissions) můžete provést následující úkony:
  Možnost Popis
  Služba (Service) Z rozbalovací nabídky vyberte služby. Dostupné služby:
  • Vše (All)
  • Globální nastavení (Global Settings)
  • SD-WAN
  • Cloud Web Security
  • Secure Access
  • Edge Network Intelligence
  • Katalog aplikací (App Catalog)
  • MCS

  Zobrazí se oprávnění dostupná pro vybranou službu. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechna dostupná oprávnění.

  Nové oprávnění (New Permission) Umožňuje vytvořit nové oprávnění. Pro sadu oprávnění můžete vytvořit pouze jedno oprávnění. Další informace naleznete v tématu Nové oprávnění.
  Upravit (Edit) Umožňuje upravovat nastavení vybraného oprávnění. Nastavení můžete upravit také po kliknutí na odkaz na oprávnění.
  Klonovat (Clone) Umožňuje vytvořit kopii vybraného oprávnění.
  Zveřejnit oprávnění Použije přizpůsobení dostupné ve vybraném balíčku na stávající oprávnění. Tato volba upravuje oprávnění pouze na aktuální úrovni. Pokud jsou k dispozici přizpůsobení pro stejnou roli na úrovni operátora nebo na nižší úrovni, pak má přednost nižší úroveň.
  Více (More) Umožňuje vybrat z následujících dalších možností:
  • Odstranit (Delete): odstraní vybrané oprávnění. Oprávnění nelze odstranit, pokud se již používá.
  • Stáhnout JSON (Download JSON): stáhne seznam oprávnění do souboru ve formátu JSON.
  • Nahrání oprávnění (Upload Permission): umožňuje nahrát soubor JSON s přizpůsobeným oprávněním.
  • Resetovat na výchozí systémové nastavení (Reset to System Default): umožňuje obnovit aktuálně publikovaná oprávnění na výchozí nastavení. Na výchozí nastavení se obnoví pouze oprávnění aplikovaná na oprávnění na portálu partnera. Pokud si operátoři nebo zákazníci přizpůsobili svá oprávnění na portálu partnera nebo podnikovém portálu, zůstanou tato nastavení stejná.
 4. Na kartě Oprávnění ke službě (Service Permissions) jsou k dispozici následující možnosti:
  Možnost Popis
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Poznámka: Sloupec Přidružená role (Role Associated) zobrazí role používající stejnou sadu oprávnění.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím obnovíte stránku a zobrazíte nejaktuálnější data.