Uživatel partnera může spravovat licence zařízení Edge a přiřazovat je zákazníkům pomocí nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator.

Procedura

 1. V portálu partnera klikněte na položku Zákazníci (Customers).
 2. Klikněte na odkaz na jméno zákazníka a přejděte na podnikový portál.
 3. V podnikovém portálu klikněte na tlačítko Nastavení (Settings) > Licence zařízení Edge (Edge Licensing).
 4. Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge Licensing).
 5. V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) vyberte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, vydání, oblasti a poté je přesuňte do podokna Vybrané licence nástroje Edge (Selected Edge Licenses).
  Poznámka: Vedle existujících licencí nabízí VMware zkušební verzi licence s vydáním jako POC. Pokud vyberete licenci POC, nemůžete vybrat ostatní licence.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit (Save). Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 7. Kliknutím na tlačítko Stáhnout zprávu (Download Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu CSV.

Jak pokračovat dále

Když vytvoříte Edge, můžete vybrat a přiřadit licenci Edge ze seznamu.

K existujícímu zařízení Edge můžete podle potřeby přiřadit licenci:

 • V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 • Pokud budete chtít přiřadit licenci ke každému zařízení Edge, klikněte na odkaz na Edge a zvolte licenci v části Vlastnosti (Properties) na stránce Přehled zařízení Edge (Edge Overview). Můžete také vybrat Edge a licenci přiřadit kliknutím na možnosti Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
 • Chcete-li přiřadit licenci více Edge, vyberte požadované Edge, klikněte na možnosti Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte licenci.