Pouze operátoři mají možnost aktivovat licence pro zařízení Edge a přidělovat licence uživatelům partnera. Pokud vám nikdo licence pro zařízení Edge neaktivoval, obraťte se na svého operátora.

Procedura

 1. V horní nabídce portálu partnera klikněte na možnost Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) a poté v levé nabídce klikněte na možnost Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 2. Na této stránce si můžete prohlédnout následující možnosti:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Chcete-li použít filtry pro zúžení výsledků vyhledávání, klikněte na možnost rozšířeného vyhledávání.
  Stáhnout zprávu (Download Report) Kliknutím na tuto možnost stáhnete zprávu o licencích, přidružených zákaznících a zařízeních Edge ve formátu CSV.
  Sloupce (Columns) Klikněte na tuto možnost a vyberte sloupce, které se mají zobrazit v tabulce.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost obnovíte zobrazený seznam licencí.
 3. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) pod sloupcem Počet přiřazených partnerů (Partners Assigned) zobrazíte podrobnosti o licenci zařízení Edge vybraného partnera.
 4. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) pod sloupcem Přiřazení zákazníci (Customers Assigned) zobrazíte podrobnosti o licenci zařízení Edge vybraného zákazníka.

Jak pokračovat dále

Informace o správě licencí zařízení Edge pro zákazníky pomocí nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator naleznete v části Správa licencí zařízení Edge pro zákazníky pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator