Jako uživatel partnera můžete zobrazovat pouze bitové kopie programu a fondy bran, které vám přidělil váš operátor.

Zobrazení informací o nakonfigurovaném partnerovi pro vybraného partnera:
  1. Přihlaste se do nástroje Orchestrator jako uživatel partnera.
  2. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Administrace (Administration) a přejděte v levém navigačním podokně do nabídky Konfigurace partnera (Partner Configuration).
    Zobrazí se stránka Přehled partnera (Partner Overview) s následujícími informacemi pro vybraného partnera.
    Pole Popis (Description)
    Dostupné bitové kopie programu (Available Software Images) Zobrazí všechny bitové kopie programu přiřazené operátorem k partnerovi. Z tohoto seznamu můžete přiřadit bitové kopie programu vašim podnikovým zákazníkům.
    Fond bran (Gateway Pool) Zobrazí fondy bran přiřazené operátorem k partnerovi. Z tohoto seznamu můžete přiřadit fondy bran vašim podnikovým zákazníkům.