Jako primární uživatel partnera můžete zobrazovat bitové kopie programu/firmwaru a fondy bran, které vám přidělil váš operátor.

V portálu partnera kliknutím na tlačítko Přehled (Overview) zobrazíte následující informace.

Dostupné bitové kopie programu/firmwaru

Zobrazí bitové kopie programu/firmwaru přiřazené operátorem k partnerovi. Z tohoto seznamu můžete přiřadit bitové kopie programu vašim podnikovým zákazníkům.

Fond bran (Gateway Pool)

Zobrazí fondy bran přiřazené operátorem k partnerovi. Z tohoto seznamu můžete přiřadit fondy bran vašim podnikovým zákazníkům.

Poznámka: Chcete-li přiřadit bitové kopie programu a fondy brány zákazníkům, prostudujte si témata Vytvoření nového zákazníka partnera a Konfigurace zákazníků.