Pokud se rozhodnete stáhnout konfigurace virtuálních privátních sítí WAN (VPN), aplikace SASE Orchestrator bude za tímto účelem vyžadovat účet úložiště Blob, který bude fungovat jako zprostředkující datové úložiště, odkud bude možné konfigurace stáhnout. Aplikace SASE Orchestrator usiluje o vytvoření bezproblémové uživatelské zkušenosti tím, že před každým stahováním zřídí účet přechodného úložiště. Před stažením konfigurací lokality VPN bude nutné v rámci vašeho odběru Azure ručně zaregistrovat poskytovatele zdrojů Microsoft.Storage. Ve výchozím nastavení v rámci odběru Azure tento poskytovatel zdrojů Microsoft.Storage zaregistrován není.

Registrace poskytovatele zdrojů v rámci odběru:

Požadavky

  • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.
  • Ujistěte se, že máte k dispozici oprávnění pro roli přispěvatele nebo vlastníka.

Procedura

  1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  2. Klikněte na tlačítko Všechny služby (All Services) a vyhledejte možnost Odběry (Subscriptions).
  3. Ze seznamu odběrů vyberte ten váš.
  4. Na kartě Nastavení (Settings) vyberte možnost Poskytovatelé zdrojů (Resource providers).
  5. Ze seznamu dostupných poskytovatelů zdrojů vyberte možnost Microsoft.Storage a klikněte na tlačítko Registrovat (Register).

Výsledek

Poskytovatel zdrojů je tímto zaregistrován a váš odběr se nakonfiguruje tak, aby mohl spolupracovat s poskytovatelem zdrojů.

Jak pokračovat dále

Zdroje můžete vytvořit v prostředí Azure. Postup naleznete zde: Konfigurace virtuální sítě Azure WAN pro připojení větve k Azure VPN.