Charakteristiky pravidel řízení můžete sledovat v závislosti na prioritách a datech o využití sítě přiřazené konkrétnímu Edge.

Zobrazení podrobností o obchodních prioritách síťového provozu:

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a poté klikněte na kartu Provozní priorita (Business Priority).

Výsledek

Na kartě Provozní priorita (Business Priority) se zobrazují podrobnosti o síťovém provozu pro vybraný Edge.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky.

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto pole Škálovat osu Y rovnoměrně (Scale Y-axis evenly). Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro obchodní priority.