Šablona možností linky poskytuje mapování mezi linkUUID a indexem rozhraní, na který tato linka směřuje. Ze šablony možností linky lze rovněž získat název linky, který je možné nakonfigurovat v nástroji .

ID šablony: 276

Šablona možností linky se odesílá každých 5 minut.

ID prvku (ID podnikového prvku) Název (Name) Typ (Type) Popis (Description) Verze příslušného Edge

45008 (12240)

linkUUID

octetArray(16)

ID interní linky VMware.

3.3.2

45078 (12310)

linkName

řetězec

Krátký název jednoznačně popisující linku. Jde o pole konfigurovatelné v nástroji Orchestrator.

3.3.2
10

ingressInterface

unsigned32

Index základního rozhraní, na které tato linka směřuje. Hodnota se shoduje s hodnotou spravovaného objektu. ifIndex jak je definováno v [RFC2863].

3.3.2
58

vlanId

unsigned16

ID VLAN této linky. Na rozhraní může být více než jedna linka odlišená tímto ID VLAN.

3.3.2
8

sourceIP

unsigned32

Zdrojová IP adresa pro tuto linku.

3.3.2
15

nextHopIP

unsigned32

Adresa IP dalšího hopu pro tuto linku.

3.3.2