Poté, co aktivujete NetFlow na síti Zařízení VMware SD-WAN Edge, bude pravidelně odesílat zprávy na nakonfigurovaný kolektor. Obsah zpráv je definován pomocí šablon. Šablony IPFIX (Internet Protocol Flow Information) mají další parametry, které poskytují více informací o toku dat.