Karta VMware Kvalita služeb (Quality of Experience (QoE)) zobrazuje hodnocení kvality pro různé aplikace. Hodnocení kvality hodnotí kvalitu služeb aplikací, které může síť po určitou dobu poskytovat.

Zobrazení zprávy QoE pro Edge:

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a poté klikněte na kartu QoE (QoE).

Výsledek

Karta QoE zobrazuje hodnocení kvality aplikací pro různé typy provozu.

Podporovány jsou tyto typy provozu: hlasové, video a transakční. Klikněte na odkaz na typ provozu zobrazený nahoře, abyste zobrazili odpovídající data. Můžete najet ukazatelem myši na síťovou linku WAN nebo agregovanou linku a zobrazit souhrn latence (Latency) kolísání (Jitter) a ztráty paketů (Packet Loss).

Hodnocení kvality hodnotí kvalitu služeb aplikací, které může síť po daný časový rámec poskytovat. QoE grafy zobrazují hodnocení kvality vybraného Edge před optimalizací SD-WAN a po ní. V grafu se objeví černá svislá tečková čára indikující ukotvení, kdykoli dojde ke změně prahové hodnoty v profilu nebo zařízení Edge. Můžete najet ukazatelem myši na ukotvení a zobrazit upravenou mezní hodnotu latence pro hlas, video a přenos. Graf se také liší v závislosti na mezní hodnotě, jak je uvedeno níže:
Barva Barva hodnocení Možnost hodnocení Definice
Zelená Dobrá Všechny metriky jsou lepší než mezní cílové hodnoty. SLA aplikace byly dosaženy/překročeny.
Žlutá Přijatelná Některé nebo všechny metriky jsou mezi cílovou a maximální hodnotou. SLA aplikace jsou částečně dodrženy.
Červená Špatná Některé nebo všechny metriky dosáhly nebo překročily maximální hodnotu. SLA aplikace nejsou dodrženy.

Chcete-li upravit mezní hodnoty, klikněte na odkaz Zobrazit/upravit prahové hodnoty (View/Modify Thresholds), který se nachází v dolní části obrazovky a vede přímo na stránku Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges) > Pravidla řízení (Business Policy).