Na úrovni profilu vám SASE Orchestrator umožní nakonfigurovat privátní virtuální cloudovou síť (Cloud Virtual Private Network – VPN). Chcete-li zahajovat a reagovat na požadavky na připojení VPN, musíte aktivovat Cloudovou VPN (Cloud VPN).

Chcete-li nakonfigurovat Cloudovou VPN (Cloud VPN) pro profil, postupujte podle níže uvedených kroků:
  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > karta Device (Zařízení).
  2. Přejděte na oblast Služby VPN (VPN Services) a aktivujte možnost Cloudová VPN (Cloud VPN) přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).

Informace o přepsání těchto nastavení a konfiguraci cloudové VPN pro zařízení Edge naleznete v tématu Konfigurace cloudové VPN a parametrů tunelu pro zařízení Edge.

Poznámka: Cloudovou VPN (Cloud VPN) je třeba konfigurovat po segmentech.

Informace o topologii a případech použití naleznete v tématu Přehled cloudových VPN.