Aktivací Cloudové VPN (Cloud VPN) můžete navázat připojení VPN mezi větví a Cíl jiný než SD-WAN přes Brána SD-WAN Gateway.

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Vyberte profil nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device).
  Otevře se stránka s nastavením Zařízení (Device) pro vybraný profil.
 3. Přejděte na oblast Služby VPN (VPN Services) a aktivujte možnost Cloudová VPN (Cloud VPN) přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
 4. Chcete-li navázat připojení VPN mezi větví a Cíl jiný než SD-WAN přes Brána SD-WAN Gateway, zaškrtněte pole Povolení připojení Edge k cíli jinému než SD-WAN přes bránu (Enable Edge to Non SD-WAN via Gateway) v části Edge na lokality mimo SD-WAN (Edge to Non SD-WAN Sites).
 5. Z rozevírací nabídky vyberte Cíl jiný než SD-WAN pro navázání připojení VPN. Klikněte na tlačítko Přidat (Add) a přidejte další Cíle jiné než SD-WAN.
 6. Připojení VPN můžete také vytvořit kliknutím na tlačítko Nový cíl (New Destination). Zobrazí se dialogové okno Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
  Další informace o konfiguraci síťové služby Cíl jiný než SD-WAN přes bránu naleznete v tématu Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Poznámka: Před přiřazením Cíl jiný než SD-WAN k profilu se ujistěte, že administrátor podnikového datového centra již nakonfiguroval bránu podnikového datového centra a že bylo aktivováno tunelové propojení VPN datového centra.