Jako podnikový administrátor můžete na úrovni zařízení Edge přepsat nastavení NetFlow definovaná v profilu zaškrtnutím pole Přepsat (Override).

Chcete-li přepsat nastavení Netflow na úrovni zařízení Edge, proveďte následující kroky:

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 2. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge, které chcete přepsat.
  Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. Z rozevírací nabídky Segment vyberte segment profilu pro konfiguraci nastavení NetFlow (Netflow Settings). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Globální segment (Global Segment).
 4. Přejděte dolů do kategorie Telemetrie (Telemetry) a přejděte do oblasti Nastavení Netflow (Netflow Settings) a zaškrtněte pole Přepsat (Override).
 5. Zaškrtněte políčko Aktivovat Netflow (Activate Netflow).
  Na úrovni Edge bude pole ID observace (Observation ID) automaticky vyplněno 8bitovým ID segmentu a 24bitovým ID Edge a nebude ho možné upravit. ID observace je jedinečné pro exportní proces podle segmentů na podnik.
 6. Přepište informace o kolektoru, filtru a exportním intervalu NetFlow zadané v profilu podle kroku 4 v tématu Konfigurace nastavení NetFlow pro Profily.
 7. Z rozevírací nabídky Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge nakonfigurované v segmentu jako zdrojové rozhraní a vyberte zdrojovou IP adresu pro pakety NetFlow.

  Ujistěte se, že jste jako zdrojové rozhraní ručně vybrali rozhraní jiné než WAN Edge (Rozhraní zpětné smyčky (Loopback Interfaces) / VLAN / Směrované (Routed) / Podřízené rozhraní (Sub-Interface)) s povoleným příznakem „Oznamovat (Advertise)“. Pokud je zvolena možnost žádné (none), Edge automaticky zvolí jako zdrojové rozhraní pro daný kolektor rozhraní LAN, které má z odpovídajícího segmentu povoleny příznaky „UP“ a „Oznamovat (Advertise)“. Pokud Edge nemá rozhraní, která mají povoleny příznaky „UP“ a „Oznamovat (Advertise)“, zdrojové rozhraní nebude vybráno a pakety Netflow nebudou vygenerovány.

  Poznámka:

  Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu bude mít IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílové směru.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Poté, co aktivujete NetFlow na síti Zařízení VMware SD-WAN Edge, bude pravidelně odesílat zprávy na nakonfigurovaný kolektor. Obsah zpráv je definován pomocí šablon IPFIX. Další informace o šablonách naleznete v tématu Šablony IPFIX.