Rozhraní zpětné smyčky je logické rozhraní, které umožňuje přiřadit IP adresu, která se používá k identifikaci zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge.

Rozhraní zpětné smyčky můžete konfigurovat pouze pro zařízení Zařízení SD-WAN Edge, která jsou spuštěna na verzi 4.3 a vyšší. Oblast Konfigurace rozhraní zpětné smyčky (Configure Loopback Interfaces) není k dispozici u zařízení Zařízení SD-WAN Edge, která jsou spuštěna ve verzi 4.2 nebo nižší. U takových zařízení Edge je nutné nakonfigurovat IP adresu správy. Více detailů naleznete v Konfigurace IP adresy pro správu pro profily.