Následuje přehled výhod konfigurace rozhraní zpětné smyčky pro zařízení Edge:
  • Protože rozhraní zpětné smyčky jsou logická rozhraní, která jsou vždy v provozu a dosažitelná, můžete tato rozhraní použít pro diagnostické účely, pokud je k dispozici dosažitelnost úrovně 3 alespoň na jedno fyzické rozhraní.
  • Rozhraní zpětné smyčky mohou být použita jako zdrojové rozhraní pro protokol BGP. To zajišťuje, že když se stav rozhraní BGP stane dostupným, členství BGP nebude dostupné, pokud je k dispozici alespoň jedno připojení ve vrstvě 3.
  • IP adresa rozhraní zpětné smyčky může být použita jako zdrojová IP adresa pro různé služby, jako je provoz správy Orchestratoru (Orchestrator Management Traffic), autentizace, DNS, NetFlow, Syslog, TCACS, BGP a NTP. Protože rozhraní zpětné smyčky jsou vždy v provozu a dosažitelná, tyto služby mohou obdržet pakety odpovědí, pokud má alespoň jedno fyzické rozhraní nakonfigurované pro zařízení Edge dosažitelnost ve vrstvě 3.