Popisuje kroky před konfigurací, které je třeba dokončit v systému Production Orchestrator za účelem aktivace Zařízení SD-WAN Edge proti systému Bastion Orchestrator a následnou propagací do systému Production Orchestrator.