Jedním z předpokladů konfigurace Bastion je vytvoření nového podnikového profilu s minimální konfigurací za účelem fázování podnikového zákazníka do Bastion Orchestrator.

Chcete-li vytvořit profil, proveďte následující kroky:

  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).
  2. Z levé nabídky vyberte možnost Profily (Profiles). Zobrazí se stránka Profily (Profiles).
  3. Na stránce Profily (Profiles) klikněte na možnost Nový profil (New Profile).
  4. Zadejte název a popis pro nový profil a klikněte na možnost Vytvořit (Create).

Nový profil s minimální konfigurací je vytvořen a zobrazí se na stránce Profily (Profiles).