Procesy VMware SD-WAN popsané v části Součásti musí být spuštěny, aby byla zajištěna správná funkčnost systému. K identifikaci procesu lze použít příkaz Linux „pgrep“. Formát se u procesů Python mírně liší. Pokud je proces spuštěn, je vráceno pid (celočíselné ID procesu). Pokud není spuštěn, výstup je prázdný.

vc_procmon

Použijte následující příkaz ke kontrole, zda je v systému spuštěno vc_procmon.

vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep -f vc_procmon
14711
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Jiné procesy

Ke kontrole dalších procesů použijte následující příkazy.

vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep mgd
14725
vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep gwd
15143
vcadmin@vcg1-example:~$ pgrep natd
15095

Chcete-li procesy obnovit, restartujte monitorování procesů VMware SD-WAN, což restartuje všechny ostatní procesy. Chcete-li restartovat monitorování procesů VMware SD-WAN, použijte následující příkaz.

sudo service vc_process_monitor restart

K restartování směrování určitých démonů protokolu použijte následující příkaz.

/usr/sbin/frr.init {start|stop|restart} [daemon ...]