Pouze operátoři mají možnost aktivovat licence pro zařízení Edge a přidělovat licence uživatelům partnera. Pokud vám nikdo licence pro zařízení Edge neaktivoval, obraťte se na svého operátora.

Funkce licencování zařízení Edge je ve výchozím nastavení zapnutá.

Chcete-li deaktivovat licence zařízení Edge, na portálu operátora přejděte do nabídky Orchestrator > Systémové vlastnosti (System Properties) a nastavte hodnotu systémové vlastnosti session.options.enableEdgeLicensing na Nepravda (False).

Licence nástroje Edge jsou k dispozici s následujícími komponenty:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 M, 30 M, 50 M, 100 M, 200 M, 350 M, 500 M, 750 M, 1 G, 2 G, 5 G, 10 G
Vydání Standard, Enterprise, Premium
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří
Doba platnosti 12 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců

Operátor může přiřadit rozdílné typy licencí pro zařízení Edge z 324 existujících typů licencí, které jsou k dispozici v různých kombinacích.

Vedle výše uvedeného seznamu nabízí VMware zkušební verzi licence s následujícími atributy:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 Gb/s
Edice POC
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Asie, Jižní Tichomoří a Latinská Amerika
Doba platnosti 60 měsíců
Poznámka: Licenci POC můžete zákazníkovi přiřadit jako zkušební. V případě potřeby můžete licenci aktualizovat na libovolnou požadovanou edicí.

Přístup k funkci pro licencování zařízení Edge:

Procedura

 1. V portálu operátora klikněte na možnost Služby (Services) a poté v levé nabídce klikněte na možnost Licence zařízení Edge (Edge Licensing).
  Poznámka: Počínaje vydáním 5.4.0 se služba Správa bitových kopií programů zařízení Edge (Edge Image Management) přejmenuje na Služby (Services).
 2. Na této stránce si můžete prohlédnout následující možnosti:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Chcete-li použít filtry pro zúžení výsledků vyhledávání, klikněte na možnost rozšířeného vyhledávání.
  Stáhnout zprávu (Download Report) Kliknutím na tuto možnost stáhnete zprávu o licencích, přidružených zákaznících a zařízeních Edge ve formátu CSV.
  Sloupce (Columns) Klikněte na tuto možnost a vyberte sloupce, které se mají zobrazit v tabulce.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost obnovíte zobrazený seznam licencí.
 3. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) pod sloupcem Počet přiřazených partnerů (Partners Assigned) zobrazíte podrobnosti o licenci zařízení Edge vybraného partnera.
 4. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) pod sloupcem Přiřazení zákazníci (Customers Assigned) zobrazíte podrobnosti o licenci zařízení Edge vybraného zákazníka.

Jak pokračovat dále

Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým partnerům naleznete v části Vytvoření nového partnera.

Informace o správě a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím partnerům naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro partnery.

Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým zákazníkům naleznete v části Vytvoření nového zákazníka.

Informace o správě a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím zákazníkům naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro zákazníky.