V portálu pro operátora můžete vytvořit partnery a konfigurovat nastavení tak, aby si partneři mohli sami spravovat skupiny zákazníků.

Požadavky

Nového partnera mohou vytvořit pouze primární uživatelé typu operátor, standardní operátoři a obchodní specialisté.

Poznámka: Primární uživatel typu operátor může dočasně deaktivovat vytváření nových partnerů nastavením systémové vlastnosti session.options.disableCreateEnterpriseProxy na True. Tuto možnost můžete použít v případě, že systém SASE Orchestrator přesáhne kapacitu využití.

Procedura

 1. Přihlaste se do systému VMware SASE Orchestrator jako uživatel typu operátor. Na portálu operátora přejděte do nabídky Zákazníci a partneři (Customers & Partners) > Správa partnerů (Manage Partners) a poté klikněte na možnost Nový partner (New Partner).
 2. Na stránce Nový partner (New Partner) zadejte následující údaje.
  Poznámka: Klikněte na možnost Další (Next) a přejděte na další část na stránce. Tlačítko Další (Next) se aktivuje pouze v případě, že zadáte všechny povinné údaje v každé části.
  Možnost Popis
  Informace o partnerovi (Partner Information)
  Název (Name) Zadejte jméno partnera.
  Doména (Domain) Zadejte název domény partnera.
  Přístup k podpoře služby SASE (SASE Support Access) Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a umožňuje přístup k podpoře VMware, kde si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy s nastavením partnera.
  Udělit přístup ke správě bran (Grant Gateway Management Access) Označením pole umožníte partnerovi vytvořit a spravovat brány.
  Umístění (Location) Do příslušných polí zadejte odpovídající informace o adrese.
  Původní účet administrátora partnera (Initial Partner Admin Account)
  Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno ve formátu [email protected].
  Heslo (Password) Zadejte heslo partnera.
  Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
  Potvrdit (Confirm) Znovu zadejte heslo.
  Křestní jméno, příjmení, telefon, mobilní telefon (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Do příslušných polí zadejte odpovídající údaje.
  Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány výstrahy týkající se stavu služby.
  Výchozí vlastnosti (Default Properties)
  Fond bran (Gateway Pool)

  Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu Fond bran SD-WAN Gateway Pool. Po přidání Fondy bran SD-WAN Gateway Pool můžete kliknutím na tlačítko Upravit (Edit) přidat nebo odebrat fondy.

  Více informací o Fondy bran SD-WAN Gateway Pool naleznete v části Správa fondů bran.

  Bitová kopie programu (Software Image)

  Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu bitovou kopii programu. Po přidání bitové kopie programu můžete kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) přidat nebo odebrat bitové kopie. Další informace o bitových kopiích programu naleznete v části Bitové kopie firmwaru a programu s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator.

  Licence nástroje Edge (Edge Licensing) Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu licence pro zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Po přidání licencí můžete kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) přidat nebo odebrat licence. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je hodnota systémové vlastnosti session.options.enableEdgeLicensing nastavena na hodnotu True.
  Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge. Doporučujeme partnerům zajistit přístup ke všem typům licencí, aby mohli zvolit ty správné s ohledem na jejich vydání a oblast. Další informace naleznete v tématu Licence nástroje Edge.
 3. Zaškrtnutím pole Přidat dalšího partnera (Add Another Partner) vytvoříte dalšího partnera, nebo klikněte přímo na tlačítko Přidat partnera (Add Partner).
  Na stránce Spravovat partnery (Manage Partners) uvidíte jméno nového partnera. Po kliknutí na jméno partnera můžete přejít na portál partnera a partnerovi přidat další vhodné konfigurace. Další informace naleznete v tématu Konfigurace partnera.