Na úrovni profilu můžete aktivovat či deaktivovat Wi-Fi vysílání a konfigurovat pásmo rádiových frekvencí.

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nakonfigurovat nastavení Wi-Fi vysíláni, a poté klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) pro profil.
  Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
 3. V kategorii Připojení (Connectivity) klikněte na možnost Wi-Fi vysíláni (Wi-Fi Radio).
 4. Rozbalí se oblast Wi-Fi vysíláni (Wi-Fi Radio). Z výchozího nastavení je pole Rádio aktivováno (Radio Enabled) zaškrtnuté a volba Kanál (Channel) je nastavena na hodnotu Automaticky (Automatic).
 5. Vyberte jakékoli z následujících pásem. V případě zařízení Edge 710, které podporuje modely duálního rádia, můžete zvolit rádiová pásma 2,4 GHz5 GHz.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Na úrovni Edge můžete přepsat nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio) definovaná v rámci profilu označením pole Přepsat (Override). Další informace naleznete v tématu Konfigurace přepsání Wi-Fi vysílání.