Existují dva typy směrování: příchozí a odchozí.

  • Příchozí směrování zahrnuje předvolby, které lze zjistit nebo ignorovat pomocí protokolu OSPF a nainstalovat do mechanismu řízení toku overlay.
  • Odchozí směrování definuje předpony, kterou mohou být redistribuovány do protokolu OSPF.