Pokud je link HA odpojen nebo pokud vzájemná komunikace mezi aktivním Edge a Edge v pohotovostním režimu selže, obě Edge převezmou aktivní roli. Výsledkem bude, že obě Edge začnou reagovat na žádosti ARP ze svého rozhraní LAN. To způsobí, že tok dat v síti LAN bude předáván oběma Edge, což může vést ke smyčce v kostře grafu sítě LAN.

Přepínače LAN připojené k portům LAN dvojice zařízení Edge s vysokou dostupností obvykle používají protokol SMP (Spanning Tree Protocol) k ochraně před vznikem smyček v síti. V případech vzniku smyčky přepínač začne blokovat tok dat k jednomu nebo oběma Edge. Výsledkem by však byla úplná ztráta provozu mezi dvěma zařízeními Edge.

Důležité: Při rozšířeném nasazení vysoké dostupnosti (kde není k rozhraním WAN zařízení Edge připojen žádný přepínač vrstvy 2), je pro zjištění podmínky Split-Brain požadováno připojení k primární bráně. Více informací o funkci detekce podmínky Split-Brain naleznete v části Detekce a prevence podmínky Split-Brain (Split-Brain Detection and Prevention).