Chcete-li aktivovat automatické opravy pro existujícího zákazníka, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady:

 • Je aktivována služba VMware Edge Intelligence (Analytics) v nástroji VMware SASE Orchestrator. Další informace o aktivaci služby EI v nástroji SASE Orchestrator získáte od svého primárního uživatele typu operátor.
 • Systém SASE Orchestrator musí být verze 5.0.1.0 a Zařízení SD-WAN Edge musí běžet minimálně na verzi 4.3.1. Bitovou kopii programu nainstalovanou na každém zařízení Edge můžete zkontrolovat v nabídce Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Tabulka na stránce Edge (Edges) bude obsahovat sloupec, který zobrazuje verzi softwaru Edge pro každého zákazníka.

Chcete-li aktivovat automatické opravy pro všechna zařízení stávajícího podnikového zákazníka, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se k nástroji SASE Orchestrator jako operátor.
 2. Na portálu operátora vyberte zákazníka a v horním záhlaví klikněte na možnost SD-WAN > Globální nastavení (Global Settings).
 3. V levé nabídce klikněte na možnost Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).

  Objeví se stránka Konfigurace služby (Service Configuration).

 4. V části Služba Edge Intelligence (Edge Intelligence Service) kliknutím na tlačítko Zapnout (Turn On) aktivujte službu EI.
  Poznámka: Tuto službu můžete aktivovat pouze v případě, že je zapnuta služba SD-WAN.
 5. Klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure). Zobrazí se vyskakovací okno Konfigurace Edge Intelligence (Edge Intelligence Configuration).
  Funkci Automatické opravy (Self Healing) můžete aktivovat pro stávajícího zákazníka zaškrtnutím pole Automatické opravy Self Healing v tomto vyskakovacím okně konfigurace EI.
 6. Zaškrtnutím pole Automatické opravy (Self Healing) umožníte funkci EI poskytovat doporučení k nápravě pro zlepšení výkonu aplikace. Ve výchozím nastavení není funkce automatických oprav pro zákazníka aktivována. Další informace naleznete v části Přehled automatických oprav (Self-Healing Overview)Uživatelské příručce ke službě VMware Edge Intelligence (VMware Edge Intelligence User Guide) dostupné na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Intelligence/index.html.
 7. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).
Jakmile je funkce Automatické opravy pro stávajícího zákazníka aktivována, VMware Edge Intelligence (EI) monitoruje a sleduje síť VMware SD-WAN z hlediska systémových problémů a problémů s výkonem aplikací napříč zařízeními Edge zřízenými pod tímto zákazníkem. EI poté shromažďuje data týkající se automatických oprav a spouští doporučení k nápravě uživatelům na straně SD-WAN přímo prostřednictvím e-mailu s výstrahou o incidentu.
Poznámka: V současné době EI podporuje pouze ruční nápravy. Podpora automatických náprav je plánována v budoucích verzích.