VMware Edge Intelligence je řešení AIOps agnostické vůči dodavateli a zaměřené na podniková zařízení Edge. Zajišťuje výkon, zabezpečení a automatickou opravu pro koncové uživatele a klienty z oblasti internetu věcí (IoT) prostřednictvím bezdrátové a kabelové sítě LAN, SD-WAN a služby SASE. Integrace řešení VMware Edge IntelligenceVMware pomáhá se zajištěním viditelnosti od SD-WAN v prostředí poboček, firemních areálů či domova. Tato integrace pomáhá službě VMware Edge Intelligence získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Další informace naleznete v Příručce konfigurací VMware Edge Intelligence.

Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci VMware Edge Intelligence na portálu SASE Orchestrator. Z pozice primárního uživatele operátora můžete přidat nebo modifikovat hodnoty vlastností systému a zpřístupnit tak službu Analýzy (Analytics) v nástroji SASE Orchestrator.

V následující tabulce najdete popis všech vlastností systému týkajících se služby VMware Edge Intelligence. Při povolování služby EI pro nástroj SASE Orchestrator se ujistěte, že jsou v nástroji SASE Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:

Systémová vlastnost Popis Hodnota (Value)
session.options.enableEdgeAnalytics Aktivujte službu Analýzy (Analytics) v nástroji SASE Orchestrator. Ve výchozím nastavení jsou Analýzy (Analytics) povoleny u systému Orchestrator s hostováním v cloudu.
Poznámka: Pro místní Orchestratory je tato systémová vlastnost ve výchozím nastavení nastavena na nepravda (false). Změňte hodnotu na pravda (true), pokud chcete aktivovat funkci Edge Intelligence.
pravda (true)
service.analytics.apiURL Adresa URL rozhraní API pro analýzu. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Token API rozhraní API pro analýzu. SASE Orchestrator používá adresu URL rozhraní API a token pro kontaktování modulu Cloud Analytics a vytvoření nových zákazníků/Zařízení SD-WAN Edge v modulu analýzy. U hostovaných aplikací Orchestrator může tento token vygenerovat VMware Edge Ops. V případě místního nasazení aplikaci Orchestrator by měli uživatelé operátorů kontaktovat své SE nebo AE a požádat je o odeslání EI-Activations DL e-mailem kvůli žádosti o service.analytics.apiToken. Více informací o tom, jak kontaktovat poskytovatele podpory, naleznete v tématech https://kb.vmware.com/s/article/53907 a https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Koncový bod konfigurace pro analytické služby.
  • config.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci EI USA.
  • config.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci EI EMEA.
  • config.ap.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti APAC pro připojení k instanci EI Sydney.
service.analytics.analyticsEndpointStatic Koncový bod analýzy statické IP pro analytické služby.
  • loupe-m2.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci EI USA.
  • loupe-m.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci EI EMEA.
  • loupe-m.ap.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti APAC pro připojení k instanci EI Sydney.
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Koncový bod analýzy dynamické IP pro analytické služby.
  • loupe-m.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v jakékoli oblasti s výjimkou EMEA pro připojení k instanci EI USA.
  • loupe-m.eu.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti EMEA pro připojení k instanci EI EMEA.
  • loupe-m.ap.nyansa.com – týká se aplikací Orchestrator nacházejících se v oblasti APAC pro připojení k instanci EI Sydney.