VMware SASE Orchestrator umožňuje primárním uživatelům a standardním administrátorům operátora aktivovat službu Analýzy (Analytics) pro stávajícího zákazníka SD-WAN (podnikového nebo partnera).

Chcete-li aktivovat analýzy pro stávajícího zákazníka, viz téma Konfigurace nastavení analýz v zařízení EdgePříručce pro správce VMware SD-WAN.

Požadavky

Ujistěte se, že jsou v nástroji SASE Orchestrator správně nastaveny následující systémové vlastnosti:
  • session.options.enableEdgeAnalytics
  • service.analytics.apiURL
  • service.analytics.apiToken
Další informace naleznete v tématu Aktivace služby VMware Edge Intelligence v nástroji VMware SASE Orchestrator.

Výsledek

Pro vybraného zákazníka je aktivována služba Analýzy (Analytics). Po kliknutí na jméno zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka. Další informace naleznete v tématu Zajištění nového zařízení Edge s analýzamiPříručce pro správce VMware SD-WAN.