Při použití této metody jsou zařízení Zařízení SD-WAN Edge doručena na pracoviště zákazníka s výchozí konfigurací z výroby. Před aktivací neobsahuje Zařízení SD-WAN Edge žádnou konfiguraci ani přihlašovací údaje pro připojení k podnikové síti.

Chcete-li aktivovat zařízení Edge metodou e-mailu, postupujte následovně:

  1. Odešlete aktivační e-mail. Administrátor zahájí aktivaci zasláním e-mailu s postupem aktivace osobě, která bude mít na starost instalaci Edge (obvykle se jedná o kontakt pro lokalitu). Další informace naleznete v tématu Odeslání e-mailu pro aktivaci zařízení Edge.
  2. Aktivujte zařízení Edge. Pokyny v e-mailu pro aktivaci slouží k aktivaci zařízení Edge. Další informace naleznete v části Aktivace zařízení Edge.