Kontakt pro lokalitu provede kroky popsané v e-mailu s postupem pro aktivaci Edge.

Obecně platí, že kontakt pro lokalitu provádí následující kroky:

 1. Připojte Edge ke zdroji napájení a zapojte všechny propojovací kabely WAN nebo USB modemy pro připojení k internetu.
 2. Jedním z následujících dvou způsobů připojte osobní počítač nebo mobilní zařízení (s přístupem k aktivačnímu e-mailu) ke svému Edge:
  Poznámka: Připojený osobní počítač nebo mobilní zařízení nemá přímo přístup k veřejnému internetu prostřednictvím zařízení Edge, dokud není aktivováno.
  1. Vyhledá a s použitím hesla vcsecret se připojí k síti Wi-Fi, která vypadá jako velocloud- následovaná dalšími třemi písmeny/čísly (například velocloud-01c).
   Poznámka: Je třeba použít SSID sítě Wi-Fi ze zařízení Edge. Výchozí Wi-Fi je vc-wifi. Aktivační e-mail k zařízení Edge obsahuje pokyny pro použití jednoho nebo více připojení k rozhraní Wi-Fi.
  2. Pokud Edge nepodporuje Wi-Fi (například model 6x0N nebo model 3x00), použijte k připojení Edge k počítači vybavenému ethernetovým portem nebo k mobilnímu zařízení s ethernetovým adaptérem ethernetový kabel přes jeden z portů LAN.
   Poznámka: Další informace o použití mobilního zařízení se systémem iOS nebo Android s ethernetovým adaptérem k aktivaci Edge naleznete v oddílech uvedených níže:
 3. Kliknutím na hypertextový odkaz v e-mailu aktivuje Edge.

Během aktivace Edge se na připojeném zařízení objeví obrazovka stavu aktivace.

Edge stáhne konfiguraci a software z SASE Orchestrator a několikrát se restartuje, aby se použila aktualizace softwaru (pokud má Edge přední stavovou kontrolku LED, během aktivace tato kontrolka několikrát zabliká a změní barvu).

Po úspěšném dokončení procesu aktivace Edge je Edge připraven k servisu (pokud má Edge přední stavovou kontrolku LED, bude svítit zeleně). Jakmile je Edge aktivován, je „použitelný“ ke směrování síťového provozu. Kromě toho se zpřístupní další rozšířené funkce, jako je možnost monitorování, testování a řešení potíží.