SASE Orchestrator poskytuje různé typy licencí pro zařízení Edge. Uživatelé partnera mohou spravovat a přiřazovat licence svým podnikovým zákazníkům.

Pouze operátoři mají možnost aktivovat funkci licencování pro zařízení Edge a přidělovat licence uživatelům partnera. Pokud vám nikdo licence pro zařízení Edge neaktivoval, obraťte se na svého operátora.

Licence zařízení Edge jsou k dispozici s následujícími komponenty:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 M, 30 M, 50 M, 100 M, 200 M, 350 M, 500 M, 750 M, 1 G, 2 G, 5 G, 10 G
Vydání Standard, Enterprise, Premium
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří
Doba platnosti 12 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců

Operátor může přiřadit rozdílné typy licencí pro zařízení Edge z 324 existujících typů licencí, které jsou k dispozici v různých kombinacích.

Vedle výše uvedeného seznamu nabízí VMware zkušební verzi licence s následujícími atributy:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 Gb/s
Edice POC
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Asie, Jižní Tichomoří a Latinská Amerika
Doba platnosti 60 měsíců
Poznámka: Licenci POC můžete zákazníkovi přiřadit jako zkušební. V případě potřeby můžete licenci aktualizovat na libovolnou požadovanou edicí.

Přístup k funkci pro licencování zařízení Edge:

Procedura

 1. Přihlaste se k systému SASE Orchestrator jako partner. V horní nabídce portálu partnera klikněte na možnost Správa zařízení Edge (Edge Management) a poté v levé nabídce klikněte na možnost Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 2. Na této stránce si můžete prohlédnout následující možnosti:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Chcete-li použít filtry pro zúžení výsledků vyhledávání, klikněte na možnost rozšířeného vyhledávání.
  Stáhnout zprávu (Download Report) Kliknutím na tuto možnost stáhnete zprávu o licencích, přidružených zákaznících a zařízeních Edge ve formátu CSV.
  Sloupce (Columns) Klikněte na tuto možnost a vyberte sloupce, které se mají zobrazit v tabulce.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost obnovíte zobrazený seznam licencí.
 3. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) pod sloupcem Počet přiřazených partnerů (Partners Assigned) zobrazíte podrobnosti o licenci zařízení Edge vybraného partnera.
 4. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) pod sloupcem Přiřazení zákazníci (Customers Assigned) zobrazíte podrobnosti o licenci zařízení Edge vybraného zákazníka.

Jak pokračovat dále

Informace o licencích pro zařízení Edge pro zákazníky naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro zákazníky.

Informace o přiřazování licencí zařízení Edge zákazníkům najdete v části Vytvoření nového zákazníka partnera.