Uživatel partnera může spravovat licence pro zařízení Edge a přiřazovat je zákazníkům.

Procedura

 1. Přihlaste se do systému SASE Orchestrator jako partner a klikněte na možnost Správa zákazníků partnera (Manage Partner Customers).
 2. Klikněte na odkaz na jméno zákazníka a přejděte na podnikový portál.
 3. V podnikovém portálu klikněte na možnost Nastavení služby (Service Settings) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 4. Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge Licensing).
 5. V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) vyberte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, vydání, oblasti a poté je přesuňte do podokna Vybrané licence nástroje Edge (Selected Edge Licenses).
  Poznámka: Vedle existujících licencí nabízí VMware zkušební verzi licence s vydáním jako POC. Pokud vyberete licenci POC, nemůžete vybrat ostatní licence.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit (Save). Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
  Poznámka:

  Pokud jste vybrali licenci POC, můžete kliknutím na možnost Aktualizovat licenci nástroje Edge (Upgrade Edge License) upgradovat licenci na další úroveň. Ze seznamu vyberte Standardní (Standard), Podnikovou (Enterprise) nebo Prémiovou edici (Premium Edition). Snížení úrovně typu licence na nižší edici není možné.

 7. Kliknutím na tlačítko Stáhnout zprávu (Download Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu CSV.

Jak pokračovat dále

Když vytvoříte Edge, můžete vybrat a přiřadit licenci Edge ze seznamu.

K existujícímu zařízení Edge můžete podle potřeby přiřadit licenci:

 • Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnosti Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 • Pokud budete chtít přiřadit licenci ke každému zařízení Edge, klikněte na odkaz na Edge a zvolte licenci v části Vlastnosti (Properties) na stránce Přehled zařízení Edge (Edge Overview). Můžete také vybrat Edge a licenci přiřadit kliknutím na možnosti Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
 • Chcete-li přiřadit licenci více Edge, vyberte požadované Edge, klikněte na možnosti Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte licenci.