Můžete sledovat stav a využití dat v síti u Brány SD-WAN Gateway dostupných na portálu partnera SASE Orchestrator.

Monitorování brány Brány SD-WAN Gateway:

Procedura

 1. Přihlaste se k SASE Orchestrator jako partner a v portálu partnera klikněte na možnost Správa brány (Gateway Management) > Brány (Gateways).
 2. Stránka Brány (Gateways) obsahuje seznam dostupných bran.

 3. Kliknutím na možnost Distribuce mapy (Map Distribution) rozbalíte a zobrazíte umístění bran na mapě. Toto zobrazení je ve výchozím nastavení sbalené.
 4. Chcete-li zobrazit více informací, klikněte na šipky před názvy jednotlivých bran Brány SD-WAN Gateway.

  Stránka zobrazuje následující detaily:

  • Název (Name) – název brány Brány SD-WAN Gateway.
  • Stav (Status) – aktuální stav brány Brány SD-WAN Gateway. Stav může nabývat jedné z následujících hodnot: Připojeno (Connected), Sníženo (Degraded), Nikdy neaktivováno (Never Activated), Nepoužívá se (Not in Use), Offline (Offline), Mimo provoz (Out of Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
  • Procesor (CPU) – procento využití procesoru bránou Brány SD-WAN Gateway.
  • Paměť (Memory) – procento využití paměti bránou Brány SD-WAN Gateway.
  • Edge – počet Zařízení SD-WAN Edge, které jsou připojeny k bráně Brány SD-WAN Gateway.
  • Stav služby (Service State) – stav služby brány Brány SD-WAN Gateway. Stav může být jeden z následujících: Historický (Historical), V provozu (In Service), Mimo provoz (Out of Service), Nevyřízená služba (Pending Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
  • IP adresa (IP Address) – IP adresa brány Brány SD-WAN Gateway.
  • Umístění (Location) – umístění brány Brány SD-WAN Gateway.
 5. V poli Vyhledávat (Search) zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů. Kliknutím na ikonu Filtr nastavíte zobrazení podle konkrétních kritérií.
 6. Klikněte na možnost CSV a stáhněte si zprávu o Brány SD-WAN Gateway ve formátu CSV.
 7. Kliknutím na odkaz na bránu Brána SD-WAN Gatewayzobrazíte další detaily o vybrané bráně Brána SD-WAN Gateway.

  Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují vlastnosti, stav, umístění, využití zákazníky a Fond bran SD-WAN Gateway Pool vybrané brány Brána SD-WAN Gateway.

  Poznámka: Pomocí této karty můžete zobrazit pouze detaily o vybrané bráně. Chcete-li konfigurovat možnosti, přejděte na stránku Brány (Gateways) na portálu partnera SASE Orchestrator.
 8. Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) zobrazíte informace o využití vybrané brány Brány SD-WAN Gateway.

  V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů o bráně pro dané období.

  Stránka zobrazuje grafické znázornění podrobností o použití následujících parametrů po dobu vybraného časového období spolu s minimální, maximální a průměrnou hodnotou.

  • Procento CPU (CPU Percentage) – procento využití procesoru.
  • Využití paměti (Memory Usage) – procento využití paměti.
  • Počty toků (Flow Counts) – počet toků provozu.
  • Poklesy přes kapacitu (Over Capacity Drops) – celkový počet paketů zahozených v důsledku zahlcení kapacity od posledního intervalu synchronizace. Lze očekávat občasné ztráty, obvykle způsobené velkým množstvím dat. Konzistentní zvýšení počtu ztrát však obvykle indikuje problém s kapacitou brány.
  • Počet tunelů (Tunnel Count) – počet relací tunelu pro adresy IPv4 a IPv6.

  Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.