Brány VMware SD-WAN Gateway jsou distribuované sítě bran, které jsou nasazeny globálně nebo v místním nasazení u poskytovatelů služeb, zajišťují škálovatelnost, redundanci a flexibilitu na vyžádání. Brány SD-WAN Gateway optimalizujte cesty dat ke všem aplikacím, větvím a datovým centrům společně s možností zajišťovat síťové služby směrující do cloudu a z něj.

Ve výchozím nastavení jsou dostupné brány při instalaci SASE Orchestrator pojmenovány jako brána-1 (gateway-1)brána-2 (gateway-2). Podle potřeby můžete vytvořit i další brány.

Primární uživatel partnera a administrátor s aktivovaným přístupem ke správě brány může vytvářet, spravovat a odstraňovat brány vytvořené partnerem nebo partnerem spravované brány vytvořené operátorem. Uživatelé podpory IT partnera mohou zobrazovat pouze konfigurované brány.

Pokud je přístup ke správě brány pro partnera deaktivován, bude mít partner pro nakonfigurované brány pouze oprávnění ke čtení. Pro přístup ke správě bran musí partneři kontaktovat primárního uživatele typu operátor.
Poznámka: Funkce Brány (Gateways) není pro uživatele partnerského obchodního specialisty podporována.
Chcete-li spravovat brány, proveďte následující kroky:
  1. Přihlaste se do systému Orchestrator jako primární uživatel partnera nebo uživatel-správce.

  2. V uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Správa brány (Gateway Management) a přejděte do nabídky Brány (Gateways) v levém navigačním podokně.

    Zobrazí se stránka Brány (Gateways).

Chcete-li hledat konkrétní brány, zadejte do pole Vyhledat (Search) příslušný hledaný text. Chcete-li zobrazit rozšířené vyhledávání, klikněte na ikonu filtru vedle pole Vyhledat (Search) a filtrujte výsledky podle konkrétních kritérií.

K zobrazování bran na mapě se používá část Distribuce mapy (Map Distribution). Kliknutím na tlačítka+ můžete mapu přiblížit a oddálit.

V tabulceBrány (Gateways) se otevře seznam existujících bran s následujícími údaji:

Pole Popis
Název (Name) Název brány
Stav (Status)
Odráží úspěšnost/neúspěšnost pravidelně zaslaných prezenčních signálů z MGD do aplikace Orchestrator a neindikuje stav na datové a řídící rovině. Možné jsou následující stavy:
  • Připojeno (Connected) – Brána úspěšně odesílá prezenční signály do nástroje Orchestrator.
  • Sníženo (Degraded) – Orchestrator neobdržel z brány alespoň jednu minutu žádný prezenční signál.
  • Offline – Orchestrator neobdržel z brány alespoň dvě minuty žádný prezenční signál.
Procesor (CPU) Průměrné využití všech jader procesoru v systému v době posledního prezenčního signálu.
Paměť (Memory) Procento využití fyzické paměti všemi procesy v systému hlášené jako psutil.phymem_usage v době posledního prezenčního signálu. Podobné odhadu procenta využití paměti pomocí příkazu free.
Zařízení Edge (Edges) Počet zařízení Edge připojených k bráně v době posledního prezenčního signálu.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Zobrazit (View) vedle počtu zařízení Edge zobrazíte všechna zařízení Edge přiřazená k bráně společně s jejich stavem online/offline v nástroji Orchestrator. Tato možnost neumožňuje zobrazení zařízení Edge, která jsou skutečně připojena k bráně.
Stav služby (Service State) Uživatelem konfigurovaný stav služby pro bránu a to, zda je možné ji přiřadit k novým zařízením Edge.
IP adresa (IP Address) Veřejná IP adresa, kterou veřejné linky WAN zařízení Edge používají k připojení k bráně. Tato IP adresa se používá k jedinečné identifikaci brány. Pokud je brána aktivována pro adresy IPv4 i IPv6, v tomto sloupci se zobrazí obě adresy IP.
Umístění (Location) Umístění brány dle GeoIP (ve výchozím nastavení) nebo ručně zadané uživatelem. Používá se pro geografické přiřazení brány k zařízením Edge a je vhodné je ověřit.

Na stránce Brány (Gateways) můžete provést následující aktivity:

  • Nová brána (New Gateway) – vytvoření nové brány. Viz téma Vytvoření nové brány.
  • Odstranit bránu (Delete Gateway) – odstranění vybrané brány. Nemůžete odstranit bránu, která je již používána podnikovým zákazníkem.
  • Žádost o podporu (Support Request) – přesměruje do článku znalostní báze s pokyny pro vytvoření žádosti o podporu.