Chcete-li vytvořit vazbu sekundárních síťových rozhraní Elastic (ENI) na instanci Edge, postupujte podle následujících kroků.

Požadavky

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole ECS.
 2. V levém navigačním podokně zvolte možnosti Síť a zabezpečení (Network & Security) > ENI.
 3. Na stránce Síťová rozhraní (Network Interfaces) vyberte rozhraní ENI a klikněte na možnost Vytvořit vazbu s instancí (Bind to Instance) ve sloupci Akce (Actions).
  Zobrazí se vyskakovací okno Vytvořit vazbu s instancí (Bind to Instance).
 4. Z rozevírací nabídky Vybrat instanci (Select Instance) vyberte instanci Edge, na kterou chcete zvolené rozhraní ENI vázat.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Vybrané rozhraní ENI je vázáno na instanci Edge.

Jak pokračovat dále

Pomocí následujícího postupu restartujte instanci Edge, aby se zavedla nově přidružená rozhraní.
 1. V levém navigačním podokně klikněte na tlačítko Instance (Instances).
 2. Na stránce Instance (Instances) přejděte na požadovanou instanci Edge a klikněte na tlačítko Více (More) ve sloupci Akce (Actions).
 3. Přejděte na možnost Stav instance (Instance Status) > Restartovat (Restart).
 4. Klikněte na tlačítko OK.