Elastic Network Interface (ENI) je virtuální síťové rozhraní, které může být připojeno k instanci služby ECS v síti VPC. Toto téma popisuje vytvoření rozhraní ENI v konzole ECS.

Požadavky

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole ECS.
 2. V levém navigačním podokně zvolte možnosti Síť a zabezpečení (Network & Security) > .
  Zobrazí se stránka Síťová rozhraní (Network Interfaces).
 3. Klikněte na možnost Vytvořit rozhraní ENI (Create ENI).
  Zobrazí se stránka Vytvořit rozhraní ENI (Create ENI).
 4. Zadejte následující konfigurační údaje.
  1. Do textového pole Název síťového rozhraní (Network Interface Name) zadejte jedinečný název rozhraní ENI.
  2. Z rozevírací nabídky VPC vyberte stejnou síť VPC, která je přidružená k instanci, na níž chcete rozhraní ENI vázat. Když připojujete rozhraní ENI k instanci, musí se nacházet ve stejné síti VPC.
   Poznámka: Po vytvoření rozhraní ENI nelze síť VPC změnit.
  3. Z rozevírací nabídky vSwitch vyberte přepínač vSwitch, na který chcete rozhraní ENI vázat. Když připojujete rozhraní ENI k instanci, musí se nacházet ve stejné zóně, nemusí však být ve stejném přepínači vSwitch.
   Poznámka: Po vytvoření rozhraní ENI nemůžete vSwitch změnit.
  4. Z rozevírací nabídky Zabezpečující skupina (Security Group) vyberte zabezpečující skupinu ve zvolené síti VPC.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Na stránce Síťová rozhraní (Network Interfaces) klikněte na možnost Obnovit (Refresh), čímž zobrazíte nově vytvořenou instanci ENI.

Jak pokračovat dále