VPC (Virtual Private Cloud) je virtuální privátní síť, ve které můžete nasadit cloudové zdroje. Cloudové zdroje nemohou být nasazeny přímo v síti VPC. Musí být nasazeny v přepínači vSwitch (podsíť) sítě VPC.

Požadavky

Ujistěte se, že máte účet AliCloud a požadované přihlašovací údaje.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole VPC.
 2. Vyberte oblast, ve které chcete vytvořit síť VPC.
  VPC musí být ve stejné oblasti jako cloudové zdroje, které chcete nasadit.
 3. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Sítě VPC (VPCs).
 4. Na stránce VPC klikněte na možnost Vytvořit síť VPC (Create VPC).
  Zobrazí se stránka Vytvořit síť VPC (Create VPC).
 5. Na stránce Vytvořit síť VPC (Create VPC) nastavte následující parametry a poté klikněte na tlačítko OK.
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte název sítě VPC.
  2. Pod položkou Blok IPv4 CIDR (IPv4 CIDR Block) vyberte jednu z následujících možností:
   • Výchozí blok CIDR (Default CIDR Block): Vyberte 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 nebo 10.0.0.0/8.
   • Vlastní blok CIDR (Custom CIDR Block): Vyberte 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8 nebo příslušné podsítě. Maska bloku CIDR musí mít délku 8 až 24 bitů.

  Během vytváření sítě VPC můžete vytvořit jeden nebo více přepínačů vSwitch kliknutím na tlačítko + Přidat (+ Add). Více informací o vytváření přepínače vSwitch naleznete v tématu Vytvoření přepínače vSwitch.

  Poznámka: Po vytvoření sítě VPC nelze její blok IPv4 CIDR změnit.

Jak pokračovat dále